İçeriğe geç

SAURER TEKSTİL A.Ş.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AÇIK RIZA METNİ 
(GENEL VE DİĞER HUSUSLAR)

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KANUN) uyarınca kişisel veriler,
veri sorumlusu SAURER TEKSTİL A.Ş. (“SAURER“) tarafından, şirket içindeki muhtelif
yerlerde fiziki olarak ya da http://www.saurer.com/ internet sitesinde bulunan aydınlatma
metinlerinde beyan edildiği gibi güvence altına alınmıştır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5 ve 6 uyarınca kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası ile işlenebilir. Yine 5. ve 6. maddelerde düzenlenen açık rızanın istisnasını oluşturan bir hukuki dayanak bulunmuyorsa, veri sorumlusu iş bu metin ile ilgili kişinin açık rızasını alarak kişisel verileri işleyebilir.

Bu metin belirli bir süreç için hazırlanmamış olduğundan, ihtiyaç duyulacak durumlara uyumlaştırarak kullanılmak üzere genel ifadeler içermektedir.

Kanun ışığında yapılan değerlendirmede, bazı kişisel verilerin niteliği ve kanunda belirtilen şartların bulunmaması nedeniyle, verilerin işlenmesi (elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem) ile ilgili olarak KVKK kapsamında açık rıza beyanına ihtiyaç duyulmuştur.

Bu kapsamda işlenen kişisel veriler yurtiçinde bulunan; şirket faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla doğrudan/dolaylı yurtiçi iştirakleri, şirket müşterileri, şirket faaliyetleri gereği anlaşmalı olunan tüzel ve gerçek kişiler, tedarikçiler, alt yükleniciler, iş ortakları, hissedarlar, hukuk danışmanları, mali danışmanlar ve vergi danışmanları, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlar ve bunların belirlediği kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz şirket politikası, kanun ve ilgili mevzuatlarda tanımlanan belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde yurtdışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

İlgili kişinin, SAURER Aydınlatma Metni’nde belirtilen kanun kapsamındaki hakları saklıdır. Verilen rıza beyanı her zaman geri alınabilir.